Meme Sağlığı Kulübü | Op.Dr. Hamdi Koçer | Fibroadenom, meme kanseri, ultrasonografi, lenf bezleri

Fibroadenom

fibroadenoma01FİBROADENOMA NEDİR;
NE DEĞİLDİR?

Fibroadenomlar, memenin en sık görülen iyi huylu tümörleridir. Genel olarak 20-40 arası yaşlarda görülür ancak bazen daha ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir. Tüm toplumda görülme sıklığı % 10’dur. Bir kısım hastada birden fazla hatta her iki memede birden oluşabilir.

Muayene sırasında kolayca ele gelir çünkü çevre dokulardan belirgin şekilde sınırları ayrılmış genellikle fasulye şeklindedir. Bazen birden fazla lobüllü de (yapışık yumrular) olabilir. Muayene esnasında yüzeyinin düzgün olması, çevre dokulara yapışık olmaması ve elin altından kolayca kayan hareketli yapısı ile kolay fark edilir.

Ultrasonografi yardımı ile memedeki kistlerden ve meme kanserinden ayırd edilmesi çok zor değildir. Özellikle meme kanseri ile karıştırılmaması gerekir. Bunun için fibroadenomlar ilk fark edildiğinde belirli bir süre maksimum 6 ay aralıklar ile ultrasonografi yardımıyla kontrol edilmelidir.

FİBROADENOMLAR KANSERE DÖNÜŞÜR MÜ? HAYIR DÖNÜŞMEZLER.

Bugüne kadar meme kanseri gelişiminde fibroadenomların rolü olduğu gösterilememiştir. Kanser ile fibroadenomlar arasında bir ilişki olup olmadığı çok araştırılmasına rağmen, bugüne kadar fibroadenomun meme kanserine dönüştüğüne dair bir bulgu yoktur.

Memesinde fibroadenom veya fibroadenomlar taşıyan kadınların meme kanserine yakalanma riskinde de bir artış yoktur.

Fibroadenomların kansere dönüşme riski olmamakla beraber, fibroadenomların kanser ile karıştırılma riski vardır. Bunun için fibroadenom tanısı konduğunda daha sonraki takip ve kontrollerin güvenilir bir yerde aksatılmadan düzenli olarak yaptırılması gerekir.

FİBROADENOMLAR NE KADAR TEHLİKELİDİR ?
FİBROADENOMLAR ZARARLI VEYA TEHLİKELİ DEĞİLDİR 

Fibroadenomların hiç bir tehlikesi yoktur.

Fibroadenomlar kendileri başlı başına bir sorun oluşturmazlar. Çok yavaş büyüdükleri, çevre dokulara yayılım göstermedikleri için vücuda bir tehdit oluşturmazlar. Fibroadenomların tedavisinden ziyade kesin tanısı önemlidir. Muayene ve radyolojik tetkiklerde fibroadenom düşünülen bir kitle varsa eğer, bunun radyolojik olarak takip edilmesi veya iğne biyopsisi ile kesin tanısının konması gerekir. Meme kanseri ile karıştırılmaması ve bu nedenle kanser tanısının atlanmaması önemlidir.

fibroFİBROADENOM OLDUĞUNDAN NASIL EMİN OLURUZ?

Memedeki bir kitlenin fibroadenom olduğunu anlamak için 2 yol vardır: Birincisi iğne biyopsisi ile doku örneği alıp patolojik inceleme ile kesin tanı koymak; ikinci yol ise 3-6 ay arlıklarla belirli bir süre ultrasonografi kontrolleri yapmak. Bu kontroller sırasında kitlenin büyüklüğünde; iç ve dış yapısında; kanlanmasında ve elastikyetinde farklılık olduğu görülürse mutlaka iğne biyopsisi ile kesin tanı yoluna dönmek gerekir.

Memedeki şüpheli kitleye iğne biyopsisi yapmak yerine, ameliyathanede bütün olarak çıkartılıp patolojiye yollanması doğru değildir. Tanı için cerrahi biyopsi yapılması hastanın daha sonraki ameliyat ve ameliyat sonrası tedavilerinde çok önemli şanslarını yitirmesine neden olur.

FİBROADENOMUN TEDAVİSİ GEREKLİ Mİ?
HAYIR.

Hiç bir tehlikesi ve bize zararı olmayan, memedeki tamamen iyi huylu bu kitlelerin bir tedavi yöntemi zaten yoktur. Cerrahi olarak çıkartılması da pek çok nedenle doğru bir yöntem değildir. 


FİBROADENOMLAR İLE İLGİLİ AYIRICI TANIDA İKİ ŞEYE DİKKAT ETMEK GEREKİR: MEME KANSERİ VE FİLLOİDES TÜMÖRÜ

Meme muayenesi için kapıdan içeri giren her kadında BİZ HEKİMLERİN öncelikle yaptığımız ilk şey: hastanın meme kanseri olup olmadığını anlamaya çalışmaktır. Çünkü memenin kanser dışında hastanın hayatını tehdit eden başka bir hastalığı yoktur. Muayene sırasında elimize helen kitle veya meme görüntüsünü bozan her türlü patolojiyi meme kanseri açısından değerlendiririz. Aynı şekilde radyoloji tetkiklerinde gördüğümüz lezyonları da meme kanseri ihtimali içinde değerlendiririz. Genel prensip olarak kanserden şüphelenirsek iğne biyopsisi yaparız.

Fibroadenomlara geri dönersek şimdi, fibroadenomlar memenin en sık görülen iyi huylu tümörleridir. Hiç bir tehlikesi yoktur ancak muayene bulgusu ve radyolojik incelemeler sonucu meme kanseri ve memenin filloid tümörleri ile karışabilir. Fibroadenomların aksine bu iki durum da kesin tanı ve erken tedavi gerektiren tümörlerdir.

Filloides tümörleri daha nadir görülür; fibroadenoma benzeyen ancak hızlı büyüyen çoğu iyi huylu tümörlerdir. Hızlı büyüdükleri için radyolojik kontroller sırasında hemen anlaşılır ve iğne biyopsisi ile tanıyı koyup daha sonra cerrahi tedavisini yapmak gerekir.

Meme kanseri yani memenin kötü huylu tümörleri ise yine takip sırasında büyüme, şeklinde iç ve dış yapısında bozulma, kanlanmasında artma, elastikiyetinde azalma gibi radyolojik kriterler ortaya çıkabilir. Bu durumda da iğne biyopsisi ile kesin tanı konur ve hastanın tedavisine başlanır.


cooper5aFİBROADENOMLARA CERRAHİ BİYOPSİ YAPMAK NEDEN DOĞRU DEĞİLDİR?

Birinci neden eğer fibroadenom olduğunu düşünüyorsak bu kitlenin, biliyoruz ki hiç bir zararı yoktur ve çıkarılması gerekmez. Gereksiz meme cerrahisi yapılmasının “sadece gereksiz olması dışında” başka sakıncaları da vardır. Süt kanalları kesildiği için hasta ilerde bebeğine süt verme sorunları yaşayabilir. Kitle meme başına yakınsa o memeden hiç süt veremeyebilir ve lohusalık döneminde türlü sıkıntılar ortaya çıkar. Ayrıca ameliyat bölgesinde ilerde oluşacak nedbe (yara iyileşmesi dokusu) daha sonraki yıllarda yapılacak mamografi ve ultrasonografilerde radyoloji hekimlerine hep tanısal zorluk çıkaracaktır. Bunun dışında fibraodenomlar kadının doğurgan olduğu yaşlarda sık sık tekrar edebilir. Bu durumda hasta, birden fazla gereksiz ameliyata maruz kalacaktır. Bütün bu sakıncalar kitlenin fibroadenom düşünülüp cerrahi biyopsisinin de fibroadenom olduğu selim durumlar için geçerlidir.

Buna karşılık kitlenin fibroadenom veya kanser olabileceğini düşünüyorsak eğer bu durumda cerrahi biyopsi yapmak daha büyük hatadır. Eğer kitle fibroadenom değil meme kanseri ise hastaya zarar vermiş oluruz. Çünkü: ameliyata girmeden önce iğne biyopsisi sonucu elimizde kesin tanı olursa, kanser ameliyatı için gerekli hazırlıkları yapıp hastaya ideal şekilde meme kanseri ameliyatını yapabiliriz.


İDEAL ŞEKİLDE MEME KANSERİ AMELİYATI NEDİR?

Birinci koşul elimizde iğne biyopsisi ile kesin tanı ve bu hastanın tümörüne ait başka parametreler hazır olmalıdır. Örneğin tümör süt kanallarından mı yoksa süt bezlerinden mi kaynaklanmaktadır, invazif yani yayılmaya müsait midir, histopatolojik skoru nedir, hormon reseptörleri ve prognostik (sonucu belirleyen ve kanserin karekterini gösteren) testler nasıl çıkmıştır gibi...

Meme kanseri ile mücadele bir hekim için, düşman ile savaşa tutuşmak gibidir. Öncesinde karşı tarafın özelliklerini, gücünü ve zayıf yerlerini bilmek ve ona göre nasıl bir yol izleneceğine karar vermek başarı için mutlak şarttır. Bu nedenle meme kanseri ameliyatı yapılacaksa önceden iğne biyopsisi ile elimizde patoloji raporu ve bu değerli bilgiler olmalıdır. Buna göre hastaya önce ameliyat sonra kemoterapi veya önce kemoterapi sonra ameliyat sıralamasını yaparız. Yine buna göre meme koruyucu mu yoksa tüm memenin alındığı mastektomi mi yapılacağına önceden karar verir, hasta ile bu konuyu görüşür, bilgi veririz. Yani hasta ve biz ameliyattan önce nasıl bir ameliyat yapılacağını biliyoruzdur. Buna göre hazırlıklarımızı yaparız.


Bu hazırlıklar nelerdir?

Son 10 yılda tüm dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan “sentinel lenf biyopsisi” uygulaması vardır. Ameliyat öncesi verilen özel bir ilaç sayesinde koltukaltı lenfalarının durumunu ameliyat esnasında değerlendirip eğer metastaz yoksa boş yere çıkartmayız. Bunun için önceden hastanın kesin tanısı elimizde olmalıdır. Ayrıca meme koruyucu ameliyatlar ve sentinel lenf biyopsisi yapmak için ameliyathanede mutlaka patoloji hekimi olmalıdır. Elimizde önceden kesin teşhis varsa patoloji hekimini de davet etme şansımız vardır.

Bütün bunlardan daha da önemlisi hasta hakları açısından baktığımızda hastanın kendisine yapılacak olan ameliyatın nedenlerini (kesin tanısı), yapılacak ameliyatın yöntemini ve bunun olası sonuçların önceden bilmek hakkına sahiptir. Dolayısıyla meme kanserinin ideal ameliyatı için mutlaka önceden iğne biyopsisi ile kesin tanı koymak gerekir.


...VE İŞTE BU NEDENLE
FİBROADENOM DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KİTLELERE
ÖNCE İĞNE BİYOPSİSİ YAPMAKSIZIN
CERRAHİ BİYOPSİ YAPILMAMAK GEREKİR.
FİBROADENOM ZARARLI DEĞİLDİR ANCAK FİBROADENOMA YANLIŞ BİR CERRAHİ YAKLAŞIM DAHA ZARARLIDIR.