Meme Sağlığı Kulübü | Op.Dr. Hamdi Koçer | Fibroadenom, meme kanseri, ultrasonografi, lenf bezleri

İğne Biopsisi

KESİN TANIDA BİRİNCİ BASMAK BİYOPSİ

Memenizde ele gelen kitle, mamografide şüpheli bir alan olması halinde bunun kesin tanısı ancak o bölgeden alınan örnek dokunun tetkiki ile olur. Doıku örneği almaya biyopsi, parçanın mikroskop altında tetkik ve tanısına da patolojik inceleme denir. Biyopsi ameliyathane koşullarında cerrahi yöntemler ile yapılabileceği gibi, bölgeye basit bir iğne saplanarak da örnek alınabilir.

İğne biyopsisi en basit işlemdir. Şüpheli yerden basit enjektör iğnesi ile örnek almaktan ibarettir. Enjektörün yerleştirildiği özel bir tabancanın enjektör içinde oluşturduğu negatif basınç sayesinde dokudan örnek almak mümkündür. Alınan örnek hemen boyanıp incelenebilir.

Bu yöntemin avantajları, basit, ucuz, hızlı ve güvenilir olmasıdır. Uzun zaman alan ve karmaşık boyama teknikleri gerekmediğinden tanıya hemen ulaşma şansı vardır. Bu avantajlarının yanısıra bazı zayıflıkları da vardır: Heterojen olan kitlelerde, örnek kitlenin içinden alınmasına rağmen tüm kitleyi temsil etmeyebilir. Bu durumda yalancı negatif sonuçlar çıkar. Yani hastanın eğer kötü huylu bir tümörü varsa, bu fark edilmeyebilir. İğne biyopsinin dezavantajı tanı güvenilirliğinin özellikle homojen olmayan kitlelerde nispeten düşük olmasıdır. Bir eksikliği de, kitle yerinde kaldığı için, biyopsinin sadece örneklemeden ibaret olup, tedavi edici bir özellik taşımamasıdır.

İğne biyopsisi işlemi ayaktan yapılır bunun için hastenede kalmaya gerek yoktur. Sadece iğne biyopisisi yapılacaksa, başka bir sağlık incelemesi yapılmayacaksa, hastanın aç gelmesi de gerekmez. İşlem sonrası pansuman gerektirmediği gibi, günlük yaşam pratiğinde her hangi bir değişiklik yapmayı gerektirmez.