Meme Sağlığı Kulübü | Op.Dr. Hamdi Koçer | Fibroadenom, meme kanseri, ultrasonografi, lenf bezleri

Mamografi

 
 dijital_mamografi
 
Mamografi meme kanserinin erken tanısı için çok değerli bir radyoloji tetkikidir. Analog veya dijital esaslı çalışabilir. Analog mamografide ışınlar meme dokusundan geçtikten sonra film plakası üzerine düşer. Görüntü kalitesinin yetersizliği nedeni ile analog mamografiler günümüzde yerini dijital mamografilere bırakmaktadır.        
 
Dijital mammografide röntgen ışınları özel olarak tasarlanmış dedektör plakalar üzerinde yakalanmakta, daha sonra bu elektronik sinyaller bilgisayara aktarılarak görüntü oluşturulmaktadır. Dijital mammografi görüntüleri yüksek çözünürlükte özel mammografi monitörlerinde, konusunda deneyimli uzman radyolog tarafından değerlendirilmektedir.

Dijital mammografinin sağladığı yüksek detay gücü ile mikrokalsifikasyon ve milimetrik kitlenin ayrımı kolaylaşmaktadır.  Cihazın özgün otomatik doz ayarı ile etkin ve daha düşük doz verilebilmekte, çekim tekrarına gerek kalmamaktadır.

Mammografi incelemesinin dijital platformda gerçekleşmesi düşük doz ile yüksek detayda görüntüleme imkanı verirken gereksiz tekrarları önlemekte, inceleme süresini de oldukça kısaltmaktadır.

Erken ve doğru tanı için her mammografi tetkiki mutlaka ultrasonografi ile tamamlanır, bu amaçla meme dokusuna duyarlı özel prop ve yazılıma sahip  ultasonografi cihazı kullanılmalıdır. 

Dijital görüntüler  filmlerin yanı sıra CD’lere kayıt edilebilmekte ve arşivlenebilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dijital_mamografi