Meme Sağlığı Kulübü | Op.Dr. Hamdi Koçer | Fibroadenom, meme kanseri, ultrasonografi, lenf bezleri

meme-kanseri"Doktorum bana ameliyat dedi!"

Değerli üyelerimiz,
Meme ameliyatları ne için yapılır? Meme ameliyatları iki nedenle yapılır: tanı amacıyla ve tedavi amacıyla.
Tanı amacıyla ameliyat yapmak yerine iğne biyopsisi yapmak daha kolay ve güvenlidir.  İğne biyopsisi sonucu eğer tedavi gereken bir hastalık varsa hasta ameliyat edilir.  Tanı amacıyla yapılan meme cerrahileri sadece gereksiz değil aynı zamanda zararlıdır. Genç hastalara yapıldığında süt kanallarının zarar görmesine bağlı ilerde süt verme ile ilgili sorunlar olur.

Gereksiz yapılan cerrahilerin bir sakıncası da zaman içinde yapılacak ultrason ve mamografilerde tanısal zorluklar ortaya çıkmasıdır. Ameliyat bölgesi radyoloji hekimi için hep kafa karışıklığına neden olacaktır. Bundan dolayı memede şüpheli kitle veya bölge varsa ideal tanı yöntemi cerrahi biyopsi değil, iğne biyopsisidir.
devami02

MEME KANSERİNDE “İDEAL TEDAVİ” NEDİR?

MEME KANSERİNDE “İDEAL TEDAVİ” NEDİR?Meme kanseri sistemik ve kronik bir hastalıktır. Bunun için tedaviye başlamadan önce hekim olarak elinizde bir planınız olmalıdır.

Meme kanseri multidisipliner tedavi edilen sistemik bir hastalıktır. Erken tanı ve ideal tedavi ile hastalıktan tamamen kurtulma şansı vardır. Herkesin artık bilfiği gibi erken tanı için yıllık kontroller çok önemlidir. Hastanın hiç bir şikayeti olmasa dahi yılda bir güvenilir bir yerde yapılan düzenli kontroller hastalığın çok erken evrede yakalanmasını sağlar.

Erken tanı yeterli midir elbette bunun ideal tedavi ile devam ettirilmesi gerekir. Peki ideal tedaviden kastımız nedir ? İdeal tedavi kişisel bir durum değildir bir takım prensiplerin uygulanmasından ibarettir.
devami02

MEMEMDE ELİME KİTLE GELİYOR, BU NE OLABİLİR ?

Memede Elime Kitle Geliyor, Bu ne Olabilir?Meme kanserinin en sık görülen bulgusu memede ele kitle gelmesidir.Dolayısıyla her hasta için korkutucu bir durumdur. Her iki kadından biri yaşamı boyunca bu korkuyu en az 1 kez yaşar. 
Peki memede elinize bir kitle geldiğinde bunun kanser olma ihtimali nedir ? Kadının yaşına göre değişmekle beraber bu ihtimal % 10-20 civarındadır. Memede ele
gelen kitlelerin büyük çoğunluğu iyi huyludur.
BU OLASILIKLARI BİLİN AMA ÇOK DA GÜVENMEYİN; MUTLAKA HEKİME BAŞVURUN.

devami02

AMELİYAT ÖNCESİNDE NEDEN İĞNE BİYOPSİSİ YAPILMASI GEREKİR?

Meme İğne Biyopsisi - Ultrason EşliğindeMemede ele gelen her türlü kitleyi veya memenin görüntüsünü bozan her türlü deformiteyi biz meme kanseri açısından değerlendiririz. Aynı şekilde radyolojik tetkiklerde gördüğümüz her türlü lezyonu da meme kanserini ayırt etmek için yorumlarız. Muayene ve radyolojik tetkikler hiç bir zaman kesin tanı değildir; sadece şüphelenmemize neden olur. Eğer kanserden şüphelenirsek kesin tanı için biz iğne biyopsisi yaparız.

İğne Biyopsisi Kolay ve Güvenlidir

Ultrason yardımı ile lokal anestezi ile yapılır. İşlem 10 dakika sürer, sonuç 1-2 gün içinde çıkar. Kesin tanıdır ve ayrıca kanserin bazı önemli özelliklerini de bize söyler. Biz de hastanın tedavi planını bu bilgiler ışığında hazırlarız. Yapacağımız ameliyatın şeklini hasta ile konuşup birlikte karar veririz. Ameliyat sonrası kemoterapi ve radyoterapi ile ilgili hastayı aydınlatırız. Gerekirse onkoloji hekimi tanışıp hastanın aklındaki tüm sorulara cevap verdikten sonra tedaviye başlarız. Buna "planlı tedavi" diyoruz.
devami02

PATOLOJİ UZMANI MEME AMELİYATLARINA NEDEN GİRMELİDİR ?

PATOLOJİ UZMANI MEME AMELİYATLARINA NEDEN GİRMELİDİR ?
Meme kanseri için yapılan hemen hemen tüm ameliyatlara patoloji uzmanının da girmesi gerekir. Patoloji uzmanı ameliyathanede şu amaçlar için bulunur:

1-Kesin tanıyı belgelemek için.
2-Tümörün sınır güvenliğini kontrol etmek için.
3-Sentinel lenf biyopsisini değerlendirmek için.

Eğer hastanın teşhisi önceden kesinleşmiş ise, yine ameliyathanede patoloji hekimi olur. Patoloji uzmanı bu sefer çıkartılan tümör dokusunun sınırlarının temiz olup olmadığına bakar. Meme koruyucu ameliyat yapıldığında, kanserli dokuyu çevresinde bir miktar sağlam doku ile birlikte çıkarmak gerekir. Tümörü çepeçevre saran bu sağlam dokunun yeterliliğini ameliyathanede denetleyen ve belgeleyen kişi patoloji uzmanıdır.
devami02